Blogg

Hur länge ska bostadsrättsföreningens dokument sparas?

Föreningens lägenhetsförteckning, medlemsförteckning, protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten, ska sparas för evig tid. Det gäller även upplåtelseavtal, överlåtelseavtal och nyttjanderättsavtal som ska sparas i lägenhetsförteckningen.

Föreningen kan bestämma sig för att digitalisera materialet men papperskopior som vid någon tid skapats måste ändå sparas för evig tid, eller så länge föreningen finns. Medlemsförteckningen å andra sidan, ska enligt föreningslagen sparas i pappersformat i minst sju år efter digitaliseringen men därefter kan slängas. Det förutsätter dock att alla gamla uppgifter i till exempel medlemsförteckningen också förts över digitalt. Annars ska även den sparas i originalformatet för evig tid, eller så länge föreningen finns och minst sju år efter föreningens upplösning.

Handlingar som gäller andrahandsuthyrning, underrättelser om pantsättningar, mäklarblanketter med mera har ingen tidsgräns som behöver följas och kan därför slängas när till exempel pantsättningen upphört. Men de kan behöva sparas om det finns skäl att tro att de kan behövas för eventuella rättsliga anspråk/tvist vid ett senare tillfälle.

BrfArkiv samlar dina förteckningar och dokument

I BrfArkiv kan ni lägga upp dels era gamla förteckningar, t ex skannade pappersförteckningar eller gamla digitala arkiv. Vid påbörjad användning av BrfArkiv lägger man in de aktuella upplåtelserna eller överlåtelserna som reflekterar de nuvarande medlemmarna i bostadsrättsföreningen.   

Fler artiklar