BrfArkiv är ett e-arkiv för bostadsrättsförening

E-arkiv och dokumenthanteringssystem för bostadsrättsförening där du kan spara alla styrelsens viktiga dokument lätt och översiktligt.

Ärendehanteringssystem som förenklar hantering av upplåtelse, överlåtelse och pantsättning. Lägenhetsförteckning och medlemsförteckningar skapar du automatiskt.

Du kan fakturera avgift för bostadsrättsföreningens medlemmar med ett klick.

Digitalisera styrelsens arbete med e-arkiv för bostadsrättsförening

BrfArkiv är ett e-arkiv för bostadsrättsförening som möjliggör digitalisering av styrelsearbetet. I BrfArkiv finns ett ärendehanteringssystem för inkomna ärenden (överlåtelse, upplåtelse och pantsättning).

I BrfArkiv kan du enkelt skicka fakturor för avgift till medlemmarna bara genom ett klick.

Med BrfArkiv kan ni enkelt samarbeta inom styrelsen och även med externa leverantörer, så som bokförare, revisor och förvaltare och olika behörighet kan ges, t ex revisor har enbart läsbehörighet.

Nedan kan du registrera din bostadsrättsförening…

…eller om den redan är skapad och du bara vill ansluta som ny användare behöver du bara registrera ny användare.

Förteckningar

I BrfArkivs e-arkiv för bostadsrättsförening skapar du lägenhetsförteckning och medlemsförteckning automatiskt från överlåtelse-/upplåtelse- och pantsättningsärenden. Du kan också justera dem löpande, t ex vid beslut om förändring av årsavgift. Lägenhetsförteckningen har revisionshantering, så varje förändring sparas, dateras och äldre lägenhetsförteckningar arkiveras. 

Dokument

I BrfArkiv lägger ni in alla viktiga dokument. Att lägga till dokument i e-arkivet sker enkelt med hjälp av ett formulär och dokumenteten sorteras sedan automatiskt in i rätt lista.

Mäklarbild

Mäklarbilden innehåller all data över föreningen som behöver lämnas till mäklare vid en försäljning av en bostadsrätt. Alla dokument är här aktuella för mäklaren att kunna ta del av.

Ärendehantering

I BrfArkiv finns ett ärendehanteringssystem som hjälper dig att hålla koll på allt som ska göras vid överlåtelse, upplåtelse och pantsättning. BrfArkiv leder dig steg för steg genom ärendehanteringen (upplåtelse, överlåtelse och pantsättning) så att allt blir rätt registrerat och visas senare korrekt i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.

Fakturering

Fakturering av avgift för medlemmarna i bostadsrättsföreningen gör du med ett klick. Fakturan skickas då till bostadsrättshavaren och en kopia till den som utfärdar fakturan. Ingen data behöver justeras, Endast fakturanummer ställer du in innan du påbörjar en serie av faktureringar.

Varför skaffa BrfArkiv?

  • Ni anser att er nuvarande förvaltare med portal är för dyr och kan byta till en bokförare som ni istället samarbetar med i BrfArkiv.  
  • Er nuvarande förvaltare/bokförare hanterar era dokument och förteckningar men ni har ingen insyn.
  • Ni sköter allt idag utan ett dokument- och ärendehanteringsystem, t ex med hjälp av Excel och gemensamma mappar i Google drive. 

Fördelar med BrfArkiv e-arkiv för bostadsrättsförening

BrfArkiv är ett stabilt e-arkiv för bostadsrättsförening (digitalt arkiv) med dokument- och ärendehanteringssystem där ni har god överskikt på de uppladdade dokumenten och olika ärenden som pågår. BrfArkiv leder också användaren genom ärendehanteringen (upplåtelse-, överlåtelse och pantsättning) så att allt blir rätt registrerat i lägenhetsförteckningen och medlemsförteckningen. Dessutom har du funktion för fakturering av avgift för medlemmarna i bostadsrättsföreningen, som du gör du med ett klick.